nedeľa 1. septembra 2013

NIE vojne v Sýrii

InfoOmeleta si plne uvedomuje, že aby sa urobila omeleta - musí byť rozbitých niekoľko vajec. Práve preto je správne fandiť v prípadoch, keď zapojenie vojenskej sily má zmysel. Sýria však takýmto prípadom nie je - pričom dôvody sú úplne logické a jednoduché. Paradoxne, väčšine z ľudí, ktorí proti vojne protestujú na námestiach, realita nedochádza.